Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktow przez sklep internetowy netkabook.co.uk firmy Netka. 

Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.

 

Słowniczek pojec:

Sklep Internetowy NetkaBook.co.uk lub Sklep -  sklep internetowy działający pod adresem www.netkabook.co.uk, dający możliwość zamawiania produktów znajdujących się w jego ofercie poprzez  Internet;

Sprzedawca - sklep internetowy NetkaBook.co.uk należący do firmy Netka.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba dokonująca Zamówienia;

Produkty – Produkty tradycyjne ;

Produkty tradycyjneksiążki papierowe,  gry,  płyty CD, DVD, zabawki, itd;

Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie, zgodnie z Regulaminem;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, określający prawa i obowiązki stron umowy, na mocy której następuje złożenie Zamówienia i jego realizacja.

 

Przyjmowanie i realizacja Zamówień

 1. Sklep Internetowy NetkaBook.co.uk przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.  Po złożeniu Zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówiena przez Sklep.
 2. Sklep Internetowy NetkaBook.co.uk realizuje Zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
 3. Przed złożeniem Zamówienia możliwe jest założenie konta w Sklepie (Nazwą konta będzie adres e-mail wskazany przez Klienta ) lub podanie danych wymaganych do realizacji zamowienia tj. adres wysylki, ewentualnie adres do rachunku, i kontakt (email, numer telefonu)
 4. Przedmiotem sprzedaży są Produkty tradycyjne.
 5. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje:
  1. Wyboru zamawianych Produktów
  2. Wyboru sposobu i adresu dostawy
  3. Wyboru sposobu płatności
 6. Złożone Zamówienie, przed przyjęciem do realizacji musi zostać potwierdzone. Zamówienie uzyskuje status potwierdzonego, gdy:
  1. Zostanie autoryzowana transakcja kartą lub Paypal
  2. Zostanie potwierdzone dokonanie przelewu,
 7. Brak potwierdzenia (potwierdzenia zaplaty) Zamówienia w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie.
 8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po uzyskaniu  jego potwierdzenia (potwierdzenia zaplaty), zgodnie z ust. 6.
 9. W przypadku Produktów tradycyjnych, Zamówienie jest wysyłane do 7 dni roboczych od momentu uzyskania przez Zamówienie statusu potwierdzonego.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione PRODUKTY będą dostępne. Jeśli któregokolwiek z zamówionych PRODUKTÓW nie ma w magazynie, SPRZEDAWCA poinformuje o tym fakcie KLIENTA i poprosi o podjęcie decyzji co do realizacji pozostałej części zamówienia. KLIENT ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego PRODUKTU lub anulowania całego zamówienia. W przypadku braku informacji od KLIENTA co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne PRODUKTY zostaną wysłane do KLIENTA.
 11. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, konto PyaPal klienta z którego dokonano przelewu, zapłaty, nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto SPRZEDAWCY.
 12. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW. Zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.
 13. Sprzedaz produktów z WYPRZEDAŻY obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW zazwyczaj stanowia ostatnie pozycje w magazynie. Zamówienia z wyprzedaży będą realizowane według kolejności wpływania zamówien. PRODUKTY z WYPRZEDAŻY mogą zawierać drobne uszkodzenia, jak nieznacznie zagite rogi, drobne uszkodzenia na okladkach.


Zmiany w Zamówieniach

 1. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu kontaktując się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@netkabook.co.uk lub telefonicznie pod numerem (+44) 7783275336
 2. Zmiany ilości zamawianych Produktów Klient może dokonać do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu Zamówienia potwierdzonego.
 3. Zmiany w adresie dostawy, zmiany danych na fakturze bądź rezygnacji z całości zamówienia  Klient może dokonać do momentu nadania przesyłki, po otrzymaniu potwierdzenia nadania zmiany takie nie są już możliwe.
 4. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, jeśli zapłata za Produkty została dokonana w formie przedpłaty, zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia rezygnacji, na rachunek Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego rachunku bankowego, należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.


Warunki dostawy i ponownych wysyłek zamówień

 1. Sposoby dostawy, czas dostawy  przesyłki Produktów tradycyjnych bezpośrednio do Klienta zawiera Tabela opłat.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy. W kartotece produktu widnieje informacja o dostępności i czasie realizacji ( brak w magazynie, wysyłka 7 dni roboczych) W przypadku braku któregoś z towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja zamówienia lub anulowanie zamówienia)
 3. W przypadku zwrotu przesylki nadanej przez nas do klienta z powodu błednego adresu podanego podczas składania zamówienia, odmówienia odebrania lub nie odebrania przesyłki w okreslonym terminie w Royal Mial lub ParcelForce - klient ponownie ponosi koszy wysyłki jeśli zdecyduje o ponownej wysyłce lub jeśli zdecyduje o rezygnacji zamówienia , kwota zostanie pomniejszona o koszty wysyłki tego zamówienia.


Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty: PayPal lub Karta płatnicza - możliwość płatności kartą przez system PayPal (nie wymagane jest posiadanie konta w PayPal)
 2. Przelew bankowy na konto: Netka, Sort code: 309875 , Account: 36812768 - forma płatność dostepna w zamówieniach powyżej 5 funtów
 • W przypadku wyboru płatności kartą lub PayPal, po potwierdzeniu Zamówienia (dokonaniu autoryzacji transakcji) następuje blokada środków.  W przypadku platnosci PayPal adresem nadania jest adres klienta zarejestrowany w systemie PayPal.


Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni otrzymania przesyłki. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Netka, 16 Cusance way, BA14 7HZ, Trowbridge, Wiltshire ,United Kingdom, adres email : info@netkabook.co.uk o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy zakupu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zakupu.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy zwracane Produkty nie były używane, kopiowane ani nie zostały w żaden sposób „uszkodzone”. Płyty CD, płyty DVD, Blue-ray zestawy Nauka mimo woli muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 3. Zwracane Produkty należy odesłać w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wysłania oświadczenia,  na adres: Netka, 16 Cusance way, BA14 7HZ, Trowbridge, Wiltshire ,United Kingdom.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktu ponosi kupujący i nie podlega zwrotowi.
 5. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie Produktów przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania Produktów, zwrot nie zostanie przyjęty.
 6. Sklep dokona zwrotu całej zapłaconej kwoty za zwrócone Produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zwrotu towaru. Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi na rachunek Klienta, z którego płatność została dokonana pierwotnie lub przelewem bankowym na konto  Klienta wskazane w oświadczeniu.


Reklamacje

 1. Reklamacje Produktów tradycyjnych:
  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Produkcie tradycyjnym wad technicznych lub niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem.
  2. Reklamacje należy składać do Działu Obsługi Klienta: info@netkabook.co.uk
  3. Sklep rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.
  4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  5. Produkty uszkodzone zostaną wymienione na pełnowartościowe. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu np. z powodu wyczerpania nakładu, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktu najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.


Bezpieczeństwo i ochrona danych

 1. Dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji Zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży, oraz przesyłania materiałów reklamowych (o ile Klient wyraził na to zgodę zapisujac sie do Newslettera).Sklep Internetowy NetkaBook.co.uk  gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. 
 2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. Złożenie Zamówienia jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia, poprzez akceptaje regulaminu. Administratorem danych jest : Netka, z siedzibą : 16 Cusance way, BA14 7HZ, Trowbridge, Wiltshire ,United Kingdom
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


Postanowienia końcowe

 1. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (Invoice) VAT, która jest podstawą jakichkolwiek roszczeń związanych z Zamówieniem.
 2. Sklep www.netkabook.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres email oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.


Ceny

 1. Wszystkie ceny w Sklepie zawierają podatek VAT. Ceny mozna przegladac w trzech walutach (Euro, GBP, USD) 
 2. Ceny zamieszczone przy Produktach nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Cena zamieszczona przy Produkcie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta jest wiążąca w całym okresie realizacji Zamówienia.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami przesylki przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy w opcji sprawdz wysylke.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.